2 years ago

làm bằng đại học phôi thật

làm bằng đại học giả có hồ sơ gốc quốc gia đi thẩm tra, phát hiện cơ sở tạm cư không đủ điều kiện nhưng việc gỡ xuống còn rất khó. Mô hình đào tạo kiểu mới giúp sinh viên có thêm đư read more...